Uvjeti korištenja i pravila privatnosti

Pravila privatnosti

1.Voditelj obrade i službenik za zaštitu podataka

D Nekretnine j.d.o.o.  („mi“ ili „nas“) poštuje vašu privatnost i obvezuje se zaštititi je tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici, s njom povezanoj mobilnoj stranici i bilo kojoj mikro stranici (koje mogu biti administrirane u ime D Nekretnine j.d.o.o. od treće strane koja obično djeluje kao izvršitelj obrade) kojoj se može pristupiti preko ove stranice (dalje u tekstu „Stranica“, a zajednički „Stranice“). U tom smislu D Nekretnine j.d.o.o. djeluje kao voditelj obrade („Voditelj obrade“). Ova pravila privatnosti („Pravila privatnosti“) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem informacija putem Stranica i našim korištenjem informacija. Ova se Pravila privatnosti primjenjuju isključivo na informacije prikupljene putem Stranica i ne primjenjuju se na informacije prikupljene putem bilo kojeg drugog izvora, uključujući, bez ograničenja, Facebook, Twitter, YouTube i druge web stranice trećih strana i društvenih medija. Ako se ne slažete s bilo kojim uvjetom u ovim Pravilima privatnosti, nemojte koristiti Stranicu(e) ili nam davati bilo kakve osobne podatke.

D Nekretnine j.d.o.o. imenovao je službenika za zaštitu podataka kojeg se može kontaktirati na sljedeću e-mail adresu [email protected].

2. Vrste podataka koji se obrađuju

D Nekretnine j.d.o.o. neće prikupljati Osobne podatke prilikom Vaših posjeta našim Stranicama ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene stavke Osobnih podataka prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad web stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u aktivnostima na našim Stranicama. Ako nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjeta web stranici) i dalje možete pristupiti našim Stranicama, ali nećete moći sudjelovati u određenim promocijama, izraditi vjerodajnice za prijavu da biste upotrebljavali određene funkcije na Stranicama, aktivirati ili koristiti uslugu, ispuniti narudžbu ili dobiti informacije o proizvodu.

Kada se povežete sa Stranicom, postoje određeni Osobni podaci (npr. IP adresa) koji mogu uključivati identifikatore, a koji zajedno s tehničkim, ne-osobnim podacima ne mogu identificirati bilo kojeg pojedinca („Ne-osobni podaci“, npr. tip internetskog preglednika“). Ti podatci pomažu nam da ažuriramo Stranicu tako da ostane zanimljiva našim posjetiteljima i da uključuju sadržaj prilagođen interesima posjetitelja. Ako onemogućite kolačiće, možda nećemo moći optimizirati Vaš posjet Stranici, a neke značajke na Stranici možda neće biti dostupne.

3.Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka

Kada dajete vaše Osobne podatke na Stranici, ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih pravila privatnosti.

Davanje Osobnih podataka za svrhe dobrovoljno je, a nedavanje Osobnih podataka može spriječiti D Nekretnine j.d.o.o. da šalje oglasne ili prodajne materijale ili da provodi istraživanje tržišta, analitiku podataka ili isporučuje komercijalne komunikacije i/ili da Vaše Osobne podatke dostavlja odabranim partnerima za oglašavanje za njihove marketinške svrhe. Mi Vas i dalje možemo kontaktirati u administrativne svrhe kao što je potvrda narudžbe ili zahtijevanje Vaših daljnjih zahtjeva.

4.Primatelji

Vaši osobni podatci mogu biti otkriveni samo:

 • subjektima potrebnima za izvršavanje ugovora koji obično obrađuju Osobne podatke u ime D Nekretnine j.d.o.o. kao izvršitelji obrade;
 • osobama ovlaštenima od D Nekretnine j.d.o.o. za obradu Osobnih podataka koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici D Nekretnine j.d.o.o.);
 • službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama

5. Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje

D Nekretnine j.d.o.o. zadržava pravo prijenosa osobnih podataka na treće strane poštujući načelo odgovarajuće razine pravne zaštite za prava i slobode korisnika.
Prijenos osobnih podataka provodi se isključivo ako je zadovoljen barem jedan od sljedećih uvjeta:

 • Prijenos je neophodan za izvedbu ugovornih obveza/usluga;
 • Prijenos je neophodan za provedbu predugovornih mjera koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev klijenta;
 • Prijenos je neophodan za zaključivanje ili izvršenje ugovora sklopljenog s trećom stranom u interesu klijenta;
 • Prijenos je zakonski obvezan na temelju važnih javnih interesa;
 • Prijenos je neophodan za osnivanje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • Prijenos je neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi korisnika

6. Zadržavanje

D Nekretnine j.d.o.o. obrađivat će Vaše Osobne podatke sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili ograničite obradu. Osim gore navedenog, D Nekretnine j.d.o.o. zadržat će Vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonom o zaštiti podataka.

7. Vaša prava

D Nekretnine j.d.o.o. obavještava Vas da, u skladu s mjerodavnim pravom i u opsegu koje isto dopušta, imate pravo zatražiti od D Nekretnine j.d.o.o. pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s vašim Osobnim podacima ili prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade te podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu. Također imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama.

8. Poveznice na druge stranice

Stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu D Nekretnina j.d.o.o. ili D Nekretnine j.d.o.o. njima ne upravljaju niti ih održavaju. Kada napustite Stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Također trebali biste samostalno procijeniti autentičnost bilo koje web stranice koja tvrdi da je jedna od naših Stranica (uključujući one povezane putem e-pošte) ili se doima takvom. Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na Stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, ne preporučujemo ili ne podržavamo, te nismo povezani s ovim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti.

9. Zaštita privatnosti djece

D Nekretnine j.d.o.o. ozbiljno shvaća zaštitu privatnosti djece. Upravljamo Stranicom u skladu sa svim važećim zakonima u jurisdikciji navedenoj u nastavku. Ne prikupljamo Osobne podatke bilo koje osobe mlađe od šesnaest (16) ili, ako je dopušteno mjerodavnim pravom, mlađe od trinaest (13). Djeca mlađa od šesnaest (16) godina ili, ako je dopuštena primjenjivim zakonom, mlađa od trinaest (13) godina, trebaju imati pristanak roditelja/skrbnika prije davanja bilo kakvih Osobnih podataka Stranici. Ako utvrdimo da je korisnik ispod ove dobi, nećemo koristiti ni zadržavati njegove Osobne podatke bez privole njegovih/njezinih roditelja/skrbnika. Bez takve privole dijete možda neće moći sudjelovati u određenim aktivnostima. Roditelj/skrbnik može pregledati, ukloniti, mijenjati ili odbiti daljnje prikupljanje ili korištenje Osobnih podataka svojeg djeteta ako nas kontaktira pomoću jedne od opcija navedenih u odjeljku „Upravljanje Vašim osobnim podacima“ (molimo navedite djetetovo ime, adresu i e-mail adresu).

10. Sigurnosne prakse

Sigurnost Vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna. Postavili smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između Vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana, kao što su hakeri. Vaša upotreba Stranice pokazuje Vaš pristanak na ovaj rizik. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koju i sve izravne, posebne, neizravne, posljedične ili kažnjive gubitke ili druge štete bilo koje vrste, bilo ugovorne (uključujući i temeljnu povredu), izvan ugovorne (uključujući i nemarnost) ili na druge) koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

11. Mjerodavno pravo/jurisdikcija

Za sva pitanja koja se odnose na Stranicu i/ili ova Pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske (jurisdikcija primjenjiva na [email protected]), bez upućivanja na načela međunarodnog privatnog prava. Suglasni ste da će isključiva nadležnost i mjesto održavanja bilo kojeg pravnog postupka koji se odnosi na Stranicu i/ili ova Pravila Privatnosti biti u odgovarajućim sudovima koji se nalaze u Republici Hrvatskoj. Ne jamčimo niti impliciramo da Stranice ili sadržaj/materijali na Stranicama prikladni za upotrebu izvan Republike Hrvatske. Informacije navedene na Stranicama koje se odnose na bilo koje proizvode ili usluge primjenjive su samo u Republici Hrvatskoj te ti proizvodi i usluge možda nisu dostupni na svim lokacijama. Ako se nalazite izvan Republike Hrvatske, vi ste isključivo odgovorni za poštivanje svih primjenjivih lokalnih zakona.

12. Prijenos imovine

Tijekom svog poslovanja, možemo prodati ili kupiti imovinu. Ako drugi entitet stekne D Nekretnine j.d.o.o. svu ili gotovo svu našu imovinu, Osobni podaci i Ne-osobni podaci koje smo prikupili o korisnicima Stranica mogu se prenijeti na takvu osobu. Također, ako je protiv nas pokrenut bilo kakav postupak stečaja ili reorganizacije, takvi se podaci mogu smatrati našom imovinom..

13. Salvatorska klauzula

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

14. Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti

D Nekretnine j.d.o.o. pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo Vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti, ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.

15. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicama ili ovim Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati na adresi Sjenjak 133, Osijek, ili na sljedećoj e-mail adresi [email protected].

Uvjeti korištenja

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na ovom web podliježu zaštiti autorskih prava. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web-a i sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Politika kolačića (cookies)

Kako bi internetska stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (cookies) spremiti na Vaše računalo. Više od 90% internetskih stranica koristi praksu kolačića te su po pravilima Europske unije obvezne zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem ove internetske stranice pristajete na uporabu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.
Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Ukoliko onemogućite kolačiće, nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Koristi li ova web stranica kolačiće?

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi ova web stranica?

 • Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite
 • Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju. Ova stranica omogućuje mjerenje posjećenosti.