Usluge kupcima

Usluge kupcima nekretnine

Odlučili ste se na kupnju nekretnine. Za većinu ljudi to je jedna od najvećih odluka u životu, a vrlo vjerojatno investicija za cijeli život. Ta odluka suočava Vas s velikom količinom novih informacija, a sam proces kupoprodaje nekretnine može biti kompliciran i nažalost rizičan. Pretraga nekretnina, razgledavanje, provjera dokumentacije, ugovaranje, prijenos vlasništva i na kraju prijenos komunalija samo su neki od koraka koje ćete morati savladati, kako biste na kraju postali stvarni vlasnik kupljene nekretnine.

Ipak cijeli proces kupnje ili prodaje nekretnine može biti brz i jednostavan, ali za to potrebno je poznavati financije, pravnu regulativu, energetsku učinkovitost, ugovorne odnose i administrativne procedure. Bit ćemo uz Vas i voditi Vas kroz cijeli postupak kupoprodaje nekretnine.

 

Angažiranjem naše agencije štedite svoje vrijeme i novac.

Usluge kupcima:

 • analiza Vaših potreba i zahtjeva
 • odabir i prezentacija nekretnina
 • obilazak odabranih nekretnina
 • dodatna provjera dokumenata
 • savjetovanje u procesu kupnje
 • pregovaranje
 • izrada kupoprodajnih akata u suradnji s odvjetničkim uredom
 • uknjižba prava vlasništva
 • predaja zahtjeva na katastar za promjenu posjeda
 • prijenos komunalija i ostalih režijskih troškova

Usluge kupcima po narudžbi:

 • priprema nekretnine za useljenje
  • profesionalno čišćenje i poliranje podova
 • obrtničke radove:
 • električarske radove
 • vodoinstalaterske radove (voda, plin, grijanje, klimatizacija)
 • keramičarske radove
 • soboslikarske radove
 • Ukoliko ne planirate stalno boraviti u vašoj budućoj nekretnini možemo Vam ponuditi naše usluge održavanje i brige o „praznim” nekretninama

 

Dokumentacija koja je potrebna za kupnju nekretnine

 • kopija osobnog dokumenta svih budućih vlasnika nekretnine, uz uvid u original
 • OIB


  Kontaktirajte nas…