Administrativne usluge

Nakon što ste donijeli odluku o kupnji ili prodaji nekretnine vjerojatno još uvijek ne pomišljate na količinu administrativnog posla koji Vas čeka.

Potpisom ugovora i kupnjom nekretnine, za Vas tek tada počinje administrativni dio posla. Stvarni vlasnik kupljene nekretnine postajete tek uknjižbom u zemljišne knjige i katastar.

Ugovor sa svim potrebnim podacima za prijenos vlasništva i ishođenje vlasničkog lista odradit ćemo za Vas.

 Administrativne usluge agencije D Nekretnine između ostalog obuhvaćaju:

 • provjeru dokumenata:
  • Zemljišnoknjižni izvadak
  • Građevinska i uporabna dozvola
  • Posjedovni list
  • Izvadak iz Katastra
 • uknjižba prava vlasništva
 • predaja zahtjeva na katastar za promjenu posjeda
 • prijenos komunalija i ostalih režijskih troškova na novog vlasnika


  Kontaktirajte nas…